Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Meeting Abstracts: Select & Consult

Abstract of Rubber Testing     2007

Toepassing van Thermische Analyse binnen elastomeren onderzoek

Thermische analyse is een groep van technieken waarbij fysische en chemische eigenschappen worden bepaald van materialen als functie van temperatuur. Het materiaal wordt onderworpen aan een opwarm, koeling of isotherm temperatuur programma. In een DSC wordt de heat flow van een materiaal gemeten relatief t.o.v. een inert referentie materiaal. Met een DSC kunnen we thermische effecten zoals glasovergangen, smeltgedrag, kristallisatie, warmtecapaciteiten en bv. Chemische reacties meten. In een TGA kunnen we massaverandering als functie van temperatuur meten. TGA analyses geven informatie over de materiaal eigenschappen, zoals verdamping, oxidatie, ontleding en chemische reacties als gevolg van gasvormige producten die er gevormd kunnen worden. Analyses worden meestal in een specifieke gasatmosfeer uitgevoerd, zoals stikstof of zuurstof. Bij TMA analyse wordt een bepaalde kracht op het oppervlakte van een materiaal uitgevoerd m.b.v. een