Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Meeting Abstracts: Select & Consult

Abstract of Specialty Additives     2006

Ontwikkelingen in fotolichtgevende pigmenten

Na een korte introductie over de firma Next Generation (NG) en de samenwerking met Integrated Chemicals Specialties (ICS), zal er een toelichting over de werking van luminiserende, cq fotolichtgevende pigmenten worden gegeven. Na de introductie zal de productie van de producten meer worden toegelicht, de oorsprong van de producten en de voor en nadelen van het betrekken van grondstoffen vanuit China worden besproken. NG heeft door persoonlijke contacten in China goede mogelijkheden bronnen te ontwikkelen en heeft ook reeds een aantal andere pigmenten vanuit China in het programma. Vervolgens zal worden ingegaan op diverse toepassingen, ontwikkeling en mogelijkheden met de fotolichtgevende pigmenten. Tot slot zal worden ingegaan op de toepassing van de producten in plastics en rubber, waarbij ervaringen tot op heden zoveel mogelijk zullen worden vermeld.