Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Meeting Abstracts: Select & Consult

Abstract of Natural Rubber - 2005     2005

Vervaardigen van (natuurrubber)producten d.m.v. dompelen

Inleiding over de organisatie en latex divisie. Het vervaardigen van producten d.m.v. dompelen. Hierbij worden ingegaan op de verschillende dompeltechnieken: coagulant-, heat- sentised- en streight dipping. Vervolgens wordt het gehele proces behandeld van coagulant dompelen tot en met het drogen van de covers. In dit deel zal dieper worden ingegaan op de invloed van verschillende soorten coagulant, mallen en verschillende verwerkingsmethoden zoals chlorineren en poederen.