Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Meeting Abstracts: Select & Consult

Abstract of Seminar 'Rubber in Transport' This seminar is organised in cooperation with BPRI     2004

Rubber in de RailBouw

Toepassingen van rubber in de railbouw zijn onbekend, want meestal erg onzichtbaar. Toch zijn dit zwaarbelaste toepassingen, met name de beddingplaatjes, ook wel railpads genoemd, die direct onder de spoorstaaf liggen. Doel van alle rubbers is het verminderen van dynamische piekbelastingen, en het isoleren van trillingen. Behalve beddingplaatjes zijn ook under-sleeper pads (liggen direct onder de dwarsligger) en ballastmatten (onder de ballast) mogelijk. De meest zichtbare rubber delen worden toegepast in de trambouw en bij overwegen, en zijn dan meest bedoeld om een doorlopend oppervlak voor het wegverkeer te garanderen. Gaat het hierbij nog om de klassieke spoorbouw (dwarsliggers en ballast), er zijn meer en meer moderne systemen waarbij de spoorstaven, door middel van elastische delen, direct aan een betonnen plaat worden verbonden. Dit zijn bijvoorbeeld ingegoten spoor en blokkenspoor. In deze lezing zal een overzicht worden gegeven van toepassingen, en nader worden ingegaan op sommige van de eisen die aan de constructies en materialen worden gesteld.