Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Meeting Abstracts: Select & Consult

Abstract of Rubberrecycling - 2002     2002

Rubberasfalt in de wegenbouw

Asfalt is een mengsel van minerale delen die gebonden zijn met bitumen. Asfalt vindt voornamelijk toepassing in wegen, vloeren en dakbedekkingen. Bitumen zijn colloidale sytemen, waarvan de eigenschappen aangepast kunnen worden door toevoegingen die uiteenlopen van inerte deeltjes waaraan het bitumen hecht tot chemische verbindingen. Een toevoeging die al lang wordt toegepast is rubber, in korrel of poedervorm. Vanuit milieuoogpunt zijn met name afgedankte autobanden als grondstof populair. Besproken worden: - mechanica gedrag van wegconstructies - testmethoden voor asfalt en bitumen - de invloed van rubber op de bitumeneigenschappen - milieugevolgen - ervaringen met rubberasfalt