Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Meeting Abstracts: Select & Consult

Abstract of Bezoek aan Universiteit Twente -2001      2001

Thermoplastische elastomeren : invloed uniforme segment lengte

Eigenschappen van TPE's hangen direct af van de fasenscheiding. Bij Polyurethaan en polyester type TPE's is de fasenscheiding door kristallisatie. Kistallisatie van segmenten in een keten hangt sterk af van de struktuur- regelmaat. Indien de lengte van de segmenten uniform is dan is een veel snellere kristallisatie te verwachten. Als de segmentlengte afneemt dan is de kristallizatie weer lastiger. Systemen die zeer goed uitkristallizeren zijn aramiden (Kevlar, Twaron). We hebben gevonden dat zelfs zeer korte aramide units van maar 1,8 nm lang, ingebouwd in een keten, uitermate snel uitkristalliseren en tevens een stabiele kristallijne structuur vormen.

Hierdoor is de fasenscheiding snel en compleet en zijn de eigenschappen weinig van temperatuur afhankelijk. Copolymeren bestaande uit deze aramide units en polyether segmenten zijn eenvoudig te synthetiseren, goed in de smelt verwerkbaar en hebben een bijzonder elastische gedrag. De materialen hebben dan ook goede eigenschappen voor thermoplastische elastomeer en elastische vezel toepassingen. Door toepassing van de korte aramide segmenten kon de vloeistof-vloeistof ontmenging voorkomen worden, waardoor tot een zeer hoog moleculair gewicht van het ether segment (9000 g/mol) er geen "melt phasing" optrad. Tevens vindt kristallisatie van de uniforme units al plaats bij aramide concentraties van 3%. Hierdoor zijn o.a. zeer zachte en bijzonder elastische materialen te maken. De uniforme lameldikte van de kristallijne fase maakt het ook mogelijk polymeer-eigenschappen afhankelijk van de kristalliniteit te bestuderen zonder dat een correctie nodig is voor lameldikte of warmte behandeling. De gevonden relaties zijn dan ook verrassend eenvoudig.