Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Meeting Abstracts: Select & Consult

Abstract of Lezingenmiddag - 2001, Arnhem     2001

Technische rubbers vaak goed soms slecht !

In deze lezing wordt ingegaan op technische rubberproducten veelal in gebruik bij vervoer systemen, maar ook toepassingen uit de bouw. De voordracht is een verzameling van voorbeelden, goede en slechte, die door NSTO onderzoek voor het voetlicht zijn gekomen. Op de volgende vragen wordt nader ingegaan:

- Wat kunnen we leren van onderzoek aan producten? - Hoe kunnen leveranciers of producenten hun klanten opvoeden, zodat zij (de klanten) de juiste informatie leveren om een product tot een succes maken. Een 20 tal falende producten en of onderzoeken worden kort besproken. Vervolgens zal ik regelmatig de aanwezigen uitdagen te reageren op de voorbeelden die faalgedrag vertonen. - Het NUT van keuren tegenover het leveren met Certificaten. - Wie heeft ervaring met het professioneel omschrijven van rubberproducten en welke aanbevelingen kunnen worden gedaan?