Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Meeting Abstracts: Select & Consult

Abstract of Productontwerp/ontwikkeling Excursie TNO Industrie - 1999      1999

Value Management

Producten die over het hoogtepunt van hun levenscyclus heen zijn, of binnen afzienbare tijd onvoldoende opbrengsten dreigen te genereren, moeten een nieuwe impuls krijgen. De markt- en productiekenmerken die tijdens de ontwikkeling actueel waren zullen in de loop der tijd aanzienlijk veranderd zijn. Value Management is een werkwijze om producten te analyseren evalueren en optimaliseren op het gebied van functionaliteit, productkosten en kwaliteit. De waarde van het productontwerp bevindt zich continu in het spanningsveld van deze drie pijlers. Value Management stelt u in staat om effectief prioriteiten te stellen voor het doorvoeren van productoptimalisaties, waardoor de marges op uw product weer vergroot kunnen worden. Value Management is algemeen toepasbaar bij productontwikkelingsprocessen, of dit nu een herontwerp van een bestaand product betreft of een compleet nieuw ontwerp. Op belangrijke beslismomenten worden review sessies belegd met multidisciplinaire teams, waarin analyse tools toegepast worden. De Value Management werkwijze geeft aan op welke aspecten een ontwerp beoordeeld dient te worden en welke tools van toepassing zijn. Uit ervaring blijkt dat met behulp van Value Management in korte tijd de volgende resultaten bereikt kunnen worden:

- Meer inzicht in de wensen van de klant, kostenopbouw en risico's. - Onderbouwing van prioriteiten voor toekomstige ontwikkelingen. - In korte tijd overeenstemming over de te volgen koers. - Concrete innovaties en optimalisaties voor het product en productie. - Kostenbesparing van 25% zijn niet ongewoon. - Verbetering van de kwaliteit van het product en productie. - Doorlooptijdverkorting van 25% is haalbaar. - Projectrisico's worden in een vroeg stadium afgewend.