Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Meeting Abstracts: Select & Consult

Abstract of VKRT Ldenvergadering en Excursie Oc     2000

Toepassing rubbers in een copier anders dan in de copypress funktie

In deze presentatie zal dhr. Th.Bors aan de hand van enkele voorbeelden laten zien waar en rubbers worden toegepast in copiers. Hierbij komen produkten aan de orde die een rol o.a. in de paperhandling van origineel en kopie. Met deze rubberprodukten gaan we anders om dan met de copypress rubbers. Er wordt een beeld geschetst van de manier waarop we dat doen. Ontwikkeling van meetmethoden, scholing, specificaties en prototyping komen aan de orde.