Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Meeting Abstracts: Select & Consult

Abstract of VKRT Ldenvergadering en Excursie Oc     2000

Algemene introductie van Oc

Er zal een korte toelichting gegeven worden op ons missiegebied, onze marktsektoren, onze globalisering en onze toekomstvisies. Daarnaast zal worden ingegaan op de R&D-organisatie als produktgenerator.