Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Meeting Abstracts: Select & Consult

Abstract of Nieuwe ontwikkelingen rubberprocessen en -toepassingen - 1999     1999

Europese regelgeving en invloed op receptuuropbouw

De invloed van de reeds van kracht zijnde en toekomstige regelgeving zal van de compounder inventieve oplossingen vragen. Bij het ontwikkelen van recepturen volgens de nieuwe regels blijft het functioneel gedrag van het product centraal staan.
Naast de reeds bestaande eisen voor gastoepassingen tot 200 mbar wordt op dit moment gewerkt aan wetgeving op het gebied van rubberproducten in contact met levensmiddelen en drinkwater. Naast het stellen van eisen aan producten wordt ook aandacht besteed aan grondstoffen die in mengsels worden toegepast. Enkele ter discussie staande stoffen zijn .o.a. witte vulstoffen met kristallijnen silica, MBT, zink, pthalaten etc.