Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Meeting Abstracts: Select & Consult

Abstract of VKRT lezingendag gecombineerd met ledenvergadering en bedrijfsbezoek aan DSM - 1999      1999

Ontwerpoptimalisatie met CAE

Een professionele aanpak van het ontwerp-proces is essentieel om kwalitatief hoogwaardige kunststof produkten met een hoge attractiviteit voor de markt te kunnen ontwikkelen. Uit de jarenlange ervaring van het Design & Application Development Centre blijkt, dat naast kennis van het verwerkingsproces en de eigenschappen van kunststoffen, het vroegtijdig inzetten van simulatietechnieken een van de belangrijkste key succesfactoren is. Door gebruik te maken van simulaties van het mechanisch gedrag en het spuitgietproces kunnen produktontwerp en matrijs lay-out vergaand worden geoptimaliseerd voordat de frees in het staal gaat. Hiermee wordt het risico van veelal kostbare en altijd tijdrovende matrijswijzingen geminimaliseerd. In de presentatie zal aan de hand van enkele concrete voorbeelden de werkwijze en ervaring van het DADC worden ge