Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Abstracts bijeenkomsten: Selecteer & Consulteer

Abstract of VKRT lezingendag gecombineerd met ledenvergadering en bedrijfsbezoek aan DSM - 1999      1999

Innovatieve spuitgiettechnieken

Veel ontwikkelingen in de spuitgietwereld zijn gericht op het opheffen van nadelen van het conventionele spuitgietproces. Modernisering van machinebesturingen en de ontwikkeling van snelle, flexibele matrijswisselsystemen zijn hiervan voorbeelden. Materiaalleveranciers richten zich op het optimaliseren van de verhouding tussen eigenschappenprofiel en matrijsprijs.
Innovatie van de spuitgiettechnologie is vaak gericht op het rationaliseren van de integrale bedrijfsvoering. Het doel is te streven naar een maximale toegevoegde waarde bereikt door een produkt in een verwerkingsstap te vervaardigen. Belangrijke voordelen van nieuwe, geavanceerde spuitgiettechnologie zijn: groter ontwerp-vrijheid, functionele integratie van het produkt, (bijvoorbeeld kwaliteitsverhoging van het uiterlijk), minimaliseren van nabehandeling, reductie van de systeemkostprijs en hergebruik van materialen.
Onder de verzamelnaam meercomponenten spuitgieten passeren achtereenvolgens de revue het sandwich-spuitgieten, multi-shot, gasinjectie en in mould decoratie. In de presentatie wordt ingegaan op de voor en nadelen van de diverse technieken en wordt duidelijk gemaakt dat juist bij het inzetten van nieuwe technologie een goed produktontwikkeling zeer belangrijk is.