Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Meeting Abstracts: Select & Consult

Abstract of Polymeren in medische toepassingen - 1999      1999

Essenti

Medische hulpmiddelen moeten sinds 14 juni 1998 voldoen aan de richtlijn 93/42/EEG van de Raad van 14 juni betreffende medische hulpmiddelen. Behalve dat de vervaardiging van hulpmiddelen moet voldoen aan bepaalde kwaliteitssysteemeisen, moet de conformiteit van het hulpmiddel met de van toepassing zijnde essenti