Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Meeting Abstracts: Select & Consult

Abstract of Rubbers in de bouw en in slangen - 1998      1998

Productie van hoge drukslangen

In deze voordracht wordt dieper ingegaan op een specifiek slangproduct; de staaldraadgewapende, rubber hogedrukslang. Dit product wordt met name ingezet in de hydrauliek en in de hogedrukreiniging.

Een viertal thema's komt aan de orde:
- Polymeerkeuzes ingegeven door toepassingseisen en economishe overwegingen. Rubbercompoundering vindt plaats op basis van zowel verwerkingseisen als gewenste producteigenschappen.
- Een omschrijving van het voelledige productieproces, met nadruk op kritische, kwaliteitsbepalende processtappen.
- keuringscriteria op het eindproduct