Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Meeting Abstracts: Select & Consult

Abstract of Rubbers in de bouw en in slangen - 1998      1998

Slangen in de olie- en procesindustrie

De voordracht valt in globaal 4 hoofdstukken te verdelen:
- Algemene omschrijving en doel van het gebruik van slangen en de beperkingen.
- Gebruik van slangen voor diverse toepassingen in de industrie.

Voorbeelden: in olie industrie: transport ter land en ter zee, in vaste opstelling, bij de oliewinning, gastransport, chemische industrie: transport en bijzondere toepassingen, en hydraulische toepassingen: hoge en lage drukken, en cryogene toepassingen.

- Materialen en constructie van slangen en koppelingen voor de diverse toepassingen.
- Normen en specifikaties